Web Site Maker

ระบบติดตามและคาดการณ์ภัยธรรมชาติ (Beta)

ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ติดตามและคาดการณ์ความแปรปรวนของโลกด้วยเหตุปัจจัยจากตำแหน่งดวงดาวและปฏิกิริยาดวงอาทิตย์  ระบบนี้ใช้ร่วมกับ ปฏิทินดาวเรียงตัว ซึ่งระบุวันต่างๆ ที่ควรเฝ้าระวังในรอบหนึ่งปีเพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

เนื่องจากระบบกำลังอยู่ในช่วงพัฒนา ท่านที่สนับสนุนงานวิจัยโดยการสนันสนุน ปฏิทินดาวเรียงตัว  จะได้รับสิทธิพิเศษร่วมทดสอบระบบแบบสมาชิก

การใช้งานของระบบติดตามและคาดการณ์ภัยธรรมชาติ


ระบบติดตามและคาดการณ์ภัยธรรมชาติได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งดวงดาวและปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ รวมไปถึงแผ่นดินไหวและพายุที่เกิดขึ้นบนโลก 

หน้าหลักระบบเตือนภัย

เป็นการสรุปข้อมูลโดยย่อของดัชนีดาวเรียงตัว ดัชนีพายุสุริยะ และดัชนีพายุบนโลก ล่วงหน้า 3-5 วัน รวมไปถึงประเมินระดับการแกว่งตัวของพลังงานรายวัน

ดาวเรียงตัว

เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียงตัวของดวงดาวในแต่ละวัน และจัดลำดับความสำคัญของดาวแต่ละดวง รวมถึงการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 10 วัน

พายุสุริยะ

เป็นรายละเอียดของปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ในรูปแบบของภาพถ่ายดาวเทียม ปริมาณจุดดับ รังสีเอกซ์เรย์ รวมถึงการคำนวณเวลาที่คลื่นพลังงานจากดวงอาทิตย์จะเข้ามาในวงโคจรของโลก

แผ่นดินไหว/พายุ

เป็นการรายงานข้อมูลแผ่นดินไหวและพายุที่เกิดขี้นบนโลกในปัจจุบันและย้อนหลังไป 7 วัน จะมีดัชนีความเร็วลมโดยรวมและจำนวนพายุที่ก่อตัวย้อนหลังไป 60 วัน

ภาพตัวอย่างของระบบเตือนภัย