Avatar


×

ระบบนี้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสังเกตและเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ ขณะนี้ยังเป็นช่วงการพัฒนาและทดสอบระบบ ซึ่งจะให้สิทธิพิเศษกับผู้สั่งจองปฏิทินได้ทดลองใช้งานเริ่มในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559


ท่านที่ได้สั่งจองปฏิทินดาวเรียงตัวแล้วจะได้รับอีเมล์รายละเอียดการเข้าสู่ระบบจากทีมงาน kpsquare.com หลังจากทำการสั่งจองภายใน 48 ชั่วโมง